Disclaimer


Deze website is met veel aandacht en zorgvuldigheid gemaakt. Mochten er in onze informatie toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kan Woonwaarts hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen geven over de woning waar je interesse in hebt. Wijzigingen op deze website kunnen wij zonder voorafgaande mededeling aanbrengen.

Auteursrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Woonwaarts. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonwaarts.

Links naar andere sites
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Daarover heeft Woonwaarts geen controle. Woonwaarts draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die sites.

Privacy
Alle door u ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat Woonwaarts deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet aan derden beschikbaar stelt.

Wij doen er alles aan om misbruik van de website te voorkomen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van onze site via internet verzonden worden.
< terug naar vorige pagina